digitala läromedel

  1. Mer tid för lärande

    Skolfrågan har verkligen hamnat i hetluften - äntligen! Alla vill äga skolfrågan. Jag tycker det är jättebra att debatten är levande. Även om en del förslag är bättre än andra, så är det uppfriskande med allas tankar! Något som alla kan enas om är i alla fall att en bra skola är en av de viktigaste delarna i en fungerande infrastruktur. Föreningen Svenska Läromedel har startat en kampanj med fokus på att läraren behöver mer tid för lärande MTFL. "Den elev som får tid med en kunnig lärare får förutsättningar att klara skolans mål" står det bl. a i kampanjens vision. Vem kan säga emot? Med moderna tekniska lösningar och möjligheter kan lärandet ta nya former. Men digitaliseringen behöver fyllas med innehåll. Stora summor läggs  på teknisk utrustning och supportavtal - finns det läromedel av god kvalitet att använda i utrustningen? Majemaförlaget producerar i dagsläget inga digitala läro

    Läs mer »
  2. Min bok om ... ett bra komplement i en digital klassrumsmiljö.

    Min bok om … är en serie som bara har vuxit i popularitet. Idéer kring vad en ny Min bok om … skulle handla om strömmade in på vår Facebooksida. Håll utkik här på bloggen, en topplista kommer att publiceras! Majemaförlaget har intervjuat internetgurun Anna Stam, som gör appar med ett tydligt pedagogiskt tänk och har arbetat med internet som arbetsplats de senaste 17 åren. Anna har svarat på frågor gällande hur hon tycker att serien Min bok om ... passar in i ett digitalt klassrum. [caption id="attachment_4259" align="alignleft" width="178"]
    Läs mer »
Page