Kontaktlistor - en del av din lärarkalender

För dig som lärare så kräver varje klass en hel del dokumentation, speciellt din mentorsklass. Det är viktigt att all information om varje elev finns nedskriven för att du lätt ska kunna komma i kontakt med eleven och dennes vårdnadshavare. Ett strukturerat sätt är att skapa kontaktlistor. Här hjälper våra kalendrar dig att skapa den perfekta strukturen. Välkommen till Majema!

Det finns ett varierat utbud av kalendrar och almanackor som passar olika slags behov. Lärarkalendrar är till för att skapa struktur och tydlighet. Den gör det enkelt, nära till hands, att plocka fram alla kontaktuppgifter till dina elever. Visst finns det mesta digitalt idag men den gången man behöver någon kontaktuppgift kan det vara så att den digitala informationen inte går att nå och då är det guld värt att ha sina elevers kontaktuppgifter nedskrivna i kontaktlistor.

Kontaktlistor

I Majemas lärarkalendrar har vi alltid med olika varianter av kontaktlistor. Det finns även plats för att göra elevanteckningar, vilket är bra för att komma ihåg detaljer om varje specifik elev.

Kontaktlista mall

För att ni ska få en bild av hur mallarna för våra kontaktlistor ser ut så beskrivs nedan tre exempel.

En av kontaktlistorna i våra kalendrar har plats för:

  • Namn – telefon – e-post (en mer lämplig variant att kopiera och dela ut till vårdnadshavare och elever).

Den andra varianten är numrerad och har plats för:

  • Namn – telefon – övrigt så som adress, personnummer eller egna anteckningar (mer lämplig för eget bruk).

Den tredje varianten är även den numrerad och har plats för:

  • Namn – telefonnummer – övrigt. 

Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner

Kontaktlistor - GDPR

Funktionen för klasslistor finns på alla skolor men vad säger Dataskyddsförordningen?

Att upprätta kontaktlistor för kommunal förskola och skola är tillåtet. Det går också bra att ha kontaktlistor för vårdnadshavare med namn, telefon och adress. Det finns rättsligt stöd för att ha listan i den offentliga verksamheten och därför är den en allmän handling som skulle kunna begäras ut. Det finns självklart undantag och det är om någon elev har skyddade folkbokföringsuppgifter eller om det finns annan specifik sekretess för eleven, då ska uppgifter om eleven inte finnas med på kontaktlistan.

Det är en del av verksamheten att vårdnadshavare vet vilka barn som går i klassen och därför ska det inte vara något hinder att lämna ut en kontaktlista. För att minimera antal uppgifter som delas så kan man som lärare till exempel undvika att ha med personnummer då det inte är nödvändigt för övriga vårdnadshavare att ta del av, så kallad dataminimering. Om vi utgår från skolans uppgift så finns det till exempel anledning att dela ut kontaktlistor för att:

  • det skapar trygghet när föräldrar och elever kan komma i kontakt med varandra
  • gemensamma planeringar, som till exempel inför en skolresa.

Samtycke från vårdnadshavare eller elever behövs alltså inte för att upprätta kontaktlistor.

Börja skapa dina kontaktlistor redan idag. Kolla in våra lärarkalendrar och beställ smidigt och lätt online. Väl mött hos oss på Majema!