Läromedel FK - Förskoleklass

Barnen som går i förskoleklass tillhör numera grundskolan och du som undervisar i FK får utgå ifrån läroplanen när du planerar lektionerna. Hos Majema kan du känna dig trygg med att de läromedel vi erbjuder för förskoleklass är av högsta kvalitet och uppfyller läroplanens skrivningar. Främja elevernas nyfikenhet och kunskapstörst

6- och 7-åringar är nyfikna och det tar vi tillvara på i våra läromedel för förskoleklassen! Vi vill ge barnen möjlighet till både framgångsrik läs- och skrivinlärning samt matematikförståelse.

Tydlig struktur och inbjudande layout är alltid i fokus när vi utvecklar läromedel. Det ska vara fina illustrationer som är bra bildstöd till uppgifterna. Eleverna ska känna igen sig i arbetsgången, uppgifterna ska vara motiverande och de ska få utlopp för sin kreativitet! Inte bara dra ett streck mellan G och gris. Läromedlen inbjuder till samtal och utbytande av tankar och funderingar. Eleverna ska stimuleras att kommunicera, tänka, lära och lösa problem i olika sammanhang.

Trygga läromedel som underlättar och stöttar

För dig som lärare i förskoleklass vill vi att du ska känna ett stöd av läromedlet i din undervisning. Lärarhandledningen ska vara din assistent och följeslagare, den ska se till att lektionerna är färdigplanerade. Där ska du även hitta massor av tips på extra aktiviteter. Elever i förskoleklass behöver avbrott med en lek, ett spel, sång eller dans för att kunna koncentrera sig igen.

Våra läromedel för förskoleklass

Majema erbjuder basläromedel för FK i både svenska och matematik. Dessutom hittar du här fristående arbetsböcker i dessa ämnen samt kopieringsunderlag för olika temaarbeten. Till basläromedlen finns digitala stöd – lärarwebbar - för interaktiva, pedagogiska gemensamma genomgångar. Till basläromedlet i svenska finns även elevwebb.

Läs mer Visa mindre