Språkskrinet klurarbyrån läsförståelse åk 3

Språkskrinet klurarbyrån är en övningsbok i läsförståelse där eleverna arbetar med den reflekterande läsningen. 

54,00 kr
I lager

”Fyra barn startar en byrå vars uppgift är att, i smyg, hjälpa vuxna lösa vardagsproblem.” Texterna i Klurarbyrån är längre och innehåller fler uttryck och högre nivå på mellanradernaläsning. Det finns mycket att upptäcka, fundera och samtala kring både texter och bilder. Det är också fler karaktärer att lära känna. Frågorna och uppgifterna till texten handlar om att sökläsa, läsa mellan raderna och dra slutsatser, tolka och tänka vidare.

Texterna och arbetsuppgifterna i Klurarbyrån lämpar sig väl för gemensam uppföljning och undervisning i svenska. Som lärare får du här rika tillfällen att lyfta och samtala om nya ord och uttryck, låta eleverna återberätta och sammanfatta handlingen, samt diskutera och fundera över vad som kan komma att hända i nästa kapitel. Även illustrationerna inspirerar till samtal. Varje kapitel består av två sidor text och två sidor med läsförståelsefrågor.

Texterna handlar om Hanna och Matilda som startar en Klurarbyrå tillsammans, med fokus på att få vuxna att stressa mindre. Tjejerna får snart hjälp av Eddie och Viktor samt ett gäng pigga pensionärer.

På frågesidorna får eleverna arbeta med delarna:
- Hitta svaret
- Ord och uttryck
- Lista ut svaret
- Fundera vidare

Frågesidan har alltid samma struktur. Sist i häftet får eleverna, utifrån övergripande frågeställningar, sammanfatta berättelsen, Klurarbyrån.

Klurarbyrån ingår i serien Språkskrinet, läromedel i svenska för årskurs 1-6. Grundboken för årskurs 3 är Språkskrinet detektiv och till den finns även en lärarhandledning med konkreta tips på arbetsgång, läxor och kopieringsunderlag.

  • Årskurs: 3
  • Beställnr: 527
  • ISBN: 978-91-85875-96-2
  • Produktstorlek: 48 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Läsa och skriva 
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
- Handstil. 
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala 
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter 
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk 
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.

Läsa och skriva 
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
- Handstil. 
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala 
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter 
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk 
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.