Min bok om Åk 1 - 3

Kombinerade arbets- och faktahäften
  • SO/NO
  • Åk 1 - 3
Åk 1 - 3

Min bok om är en serie kombinerade arbets- och faktahäften. Med tillgång till böcker, webb och andra informationskanaler får eleven söka fakta, värdera olika källor, skriva, rita, tänka och förstå, utifrån ett temaområde. Min bok om innehåller fem uppslag med tydlig struktur och intresseväckande frågeställningar.

Strukturen och frågeställningarna är utformade för att ge eleven stöd i sitt sökande efter relevant fakta och i sitt reflekterande. Min bok om blir elevens personliga faktabok.