Större än mindre än

I matematiken använder vi oss utav en mängd olika symboler, alla med specifik betydelse. En del av matematikundervisningen handlar om att jämföra tal, en sådan jämförelse kallas för relationer. Att ha förståelse för relationer och dess symboler är oerhört viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sina matematiska egenskaper. Att de kan använda och analysera matematiska begrepp, samt utveckla förmågan att samtala och argumentera för beräkningar och slutsatser. Låt oss titta närmre på symbolerna för större än och mindre än. Välkommen till Majema!

När vi vill visa att ett tal är större, eller fler än så använder vi symbolen > och när vi vill visa motsatsen så använder vi symbolen < som betyder mindre än, eller färre än. Vi läser av symbolerna från vänster, där ”spetsen” av symbolen pekar till vänster när vi pratar om mindre än och till höger när vi pratar om fler än. Vi utläser tecknet > som större än och < som mindre än.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Större än mindre än

När eleverna vet vad symbolerna heter och hur de ser ut så kommer nästa steg, att förstå när och hur man ska använda dem. Med dessa tecken så kan vi beskriva samma relation på olika sätt, vi tar ett exempel:

  • Team A är 5 personer och team B är 7 personer då är:

Team A < än team B och team B är > än team A

I Mitt i Prick 1A grundbok så tränas eleverna på större än och mindre än, på sida 23 inleds det med tydliga exempel, därefter får eleverna öva på det dem lärt sig.

Större än mindre än tecken

Symbolen > betyder större än och används när vi vill visa att ett tal är större, eller fler, än ett annat tal, till exempel:

  • 5 > 3

Symbolen < betyder mindre än och används när vi vill visa att ett tal är mindre, eller färre, än ett annat tal, till exempel:

  • 6 < 10

Mitt i Prick 1A grundbok Ladda ner

Att få eleverna att förstå sig på och använda olika matematiska symboler kan vara både roligt och utmanande. Här har ni fått en kort redovisning av tecknen för större än och mindre än och hur de kan användas. Efter lärargenomgång av större än och mindre än så kan du som lärare låta eleverna flitigt öva vidare i vår mattebok Mitt i Prick 1A grundbok. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier