Grammatik svenska - lär dig svenska

Genom att förbättra elevernas färdigheter inom svensk grammatik så kommer de att lära sig att kommunicera rätt och göra sig förstådda på bästa sätt. Här får du som lärare ta del av grunderna inom svensk grammatik. Vi hoppas även kunna inspirera till ett roligt lärande med exempelövningar från våra böcker. Välkommen till oss på Majema!

Grammatik betyder att skriva orden rätt, till exempel ”Jag har en stol” är bra grammatik, att skriva ”Jag har en stolen” är inte bra grammatik. Vi ska också lära oss att skriva bra meningar, som till exempel ”Jag heter Conrad” är en bra mening medan att säga ”Jag Calle” är en dålig mening. I svensk grammatik jobbar vi med ordklasserna pronomen, substantiv, verb, adjektiv, konjunktioner, pronomen, adverb, prepositioner, räkneord och interjektioner.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Grammatik svenska - ordklasser

När vi jobbar med svensk grammatik så använder vi ordklasser, grupper för att dela in ord av olika betydelse. Vi delar in orden i:

 • substantiv
 • verb
 • adjektiv
 • konjunktioner.
 • pronomen
 • adverb
 • prepositioner
 • räkneord
 • interjektioner

Nedan tittar vi närmre på varje ordklass och ger exempel.

Substantiv:

 • en lärare
 • ett hus
 • en oro

Framför substantiv kan vi sätta en eller ett.

Verb:

 • att studera
 • att äta
 • att bestämma

Adjektiv:

 • glad
 • rolig
 • spännande

Konjunktioner:

 • och
 • men
 • eftersom

 Kommer mellan två meningar och binder ihop dessa.

Till exempel:

”Jag heter Kim och är konsult”.

Pronomen:

 • han
 • henne
 • deras

Pronomen används i stället för substantiv.

Till exempel:

”Min pappa heter Cristian.”

”Han jobbar som fotograf”.

Han betyder min pappa och min pappa är ett substantiv och han ett pronomen.

Adverb:

 • hemma
 • där
 • igår

Adverb beskriver verbet, till verbet betyder det.

Till exempel:

”Jag bor hemma hos mina föräldrar.”

”Jag jobbar där.”

”Igår åkte jag till Örebro.”

Prepositioner:

 • i
 • till

Kan vara platser, tid och andra prepositioner.

Räkneord:

 • ett, två, tre…
 • första, andra, tredje…

Interjektioner:

 • Ja!
 • Aj!
 • Oj!

Korta ord som kommer för sig själva.

Läsresan 1 arbetsbok Ladda ner
Läsresan 2 lärarhandledning Ladda ner

I vår serie Läsresan finner du många övningar du kan använda för att öva svensk grammatik med dina elever. Där finner du som lärare inspiration och vägledning med hjälp av våra lärarhandledningar. Vi hoppas att våra läromedel ska inspirera dig som lärare så som de inspirerar eleverna. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier