Läsresan FK arbetsbok

I arbetsboken arbetar eleverna vidare utifrån läsebokens gemensamma texter och språklekar. Alla kapitel har samma tydliga struktur: läsförståelse, bokstav och ljud, namn/ordbilder.

71,00 kr
I lager

I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder – allt kopplat till den gemensamma läsningen och språklekarna i läseboken.
Här får eleverna rita och berätta utifrån en läsförståelsefråga till kapitlets text och dela sina tankar med varandra. De arbetar vidare med veckans bokstav, både form och ljud. De får också öva att kunna läsa och skriva sitt eget namn samt våra vanligaste ordbilder. Arbetsgången är tydlig och densamma för varje kapitel.

Ur innehållet:

  • Alfabetet
  • Veckans bokstav
  • Koppla ljud till bokstav
  • Jag skriver bokstäver och ord
  • Ordbilder
  • Läsförståelse
  • Årskurs: FK - basläromedel
  • Beställnr: 6002
  • ISBN: 978-91-88359-72-8
  • Produktstorlek: 64 sidor, Häftad, 240 × 190 mm

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll FK
Språk och kommunikation
. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
. Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
. Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
. Rim, ramsor och andra ordlekar.
. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Centralt innehåll FK
Språk och kommunikation
. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
. Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
. Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
. Rim, ramsor och andra ordlekar.
. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.