Lärarpraktikan Åk 4 - 6

Kopieringsunderlag
Åk 4 - 6

Lärarpraktikan Tea Time, samt Fröken jag är klar innehåller material anpassade för mellanstadiet.

Tea Times övningar syftar till att eleverna ska få lust till och våga prata engelska med hjälp av pratövningar och spel och i Fröken jag är klar finns självinstruerande kopieringsunderlag med kreativa och roliga övningar som tränar logiskt tänkande, problemlösning, språkliga och matematiska begrepp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!