Lärarpraktikan FK

Kopieringsunderlag
FK

I Lärarpraktikan Höst/Vinter/Vår hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till årstiderna och arbetsblad som kopieringsunderlag.

”Jag vill skriva en bok om en drake som blev snäll!” Elever i de lägre årskurserna skriver gärna massor av egna småböcker - både sagor, berättelser och faktaböcker. Det är många elever som lär sig att läsa genom att skriva. I Lärarpraktikan bokverkstad hittar du handledning med inspiration, tips och kopieringsunderlag för att tillverka böcker som lockar till skrivande av olika slag.

I Hej kompis! hittar du konkreta vänskapsövningar som verkligen fungerar. Alla övningar har tillhörande kopieringsunderlag i form av arbetsblad, dokumentation och utvärderingar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!