Läromedel svenska

Majema erbjuder ett brett utbud av läromedel i svenska och svenska som andraspråk, såväl tryckta som digitala. I alla Majemas läromedel finns en tydlighet och struktur som skapar trygghet och förutsättningar för dina elevers språkutveckling. Samma struktur ger dessutom dig som lärare ett stort stöd i din planering och i din undervisning. I vår utgivning hittar du basläromedel, fristående serier av arbetsböcker och extramaterial, i svenska. Vårt stora sortiment gör att här finns något för alla.

Språkutvecklande läromedel i svenska

I Majemas läromedel i svenska får dina elever arbeta med språket på ett varierat sätt. De får läsa, skriva och tala i ett elevnära och meningsfullt sammanhang. Arbetsuppgifterna fångar i stor utsträckning upp elevernas tankar och idéer, kopplat till det de läser och skriver. Vi vet att språket utvecklas i samspel med andra, att man förstår och kan göra sig förstådd. Därför innehåller våra läromedel många moment som ska göras gemensamt, i grupp och i par. Elevernas språkliga och kommunikativa förmågor utvecklas.

Basläromedel i svenska

Du som vill ha en genomtänkt progression, en tydlig arbetsgång och ett innehåll som är säkerställt mot läroplanen, väljer ett basläromedel. I vårt basläromedel i svenska ingår en läsebok, en arbetsbok, en lärarhandledning med kopieringsunderlag samt lärarwebb och elevwebb. Med dessa komponenter får du det stöd och det material som ger goda förutsättningar, möjligheter och utmaningar för dina elevers språkutveckling. I lärarhandledningen får du hela din läsårsplanering i svenska, lektion för lektion. Du får också tips och inspiration till språkaktiviteter och fördjupningsuppgifter.

Fristående serier av arbetsböcker i svenska

För dig som gärna skapar eget lektionsinnehåll men ändå vill ha en röd tråd och en progression vad gäller övningar för dina elever i läsförståelse, ordkunskap, stavning och grammatik – för dig passar våra fristående serier av arbetsböcker . Eleverna får möta varierade och trevliga uppgifter som övar grunderna i svenska. Tydligheten och strukturen i arbetsböckerna gör att dina elever snart lär sig arbetsgången och hur de ska arbeta med uppgifterna. Dessa serier med arbetsböcker uppskattas stort av specialpedagoger och SVA-lärare.

Extramaterial i svenska

I vårt utbud av extramaterial hittar du arbetsböcker och kopieringsunderlag som du kan använda när eleverna behöver lite extra träning eller utmaning. Här finns läsförståelsehäften med kluriga gåtor, loggböcker för dokumentation av läsning, handstils- och skrivstilsböcker samt roliga skrivuppgifter i form av kopieringsunderlag. Här hittar du också häften där dina elever kan öva extra inför nationella provet i svenska.

Läs mer Visa mindre