Bild

Ett undervisningslyft för dig,
läs-­ och skrivglädje för dina elever!

Läsresan

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. Varje text är unik, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten

I Läsresan ingår många delar i ämnet svenska: högläsning, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, lässtrategier, skrivstrategier, grammatik och stavning.

Läsresan förskoleklass
Läsresan

En gemensam läsebok för alla

Att läsa samma text gemensamt gör att alla elever får förutsättningen att dela tankar, kunskap och reflektioner kring det lästa. Alla kan delta i textsamtalet på riktigt, en delaktighet som skapar en god grund för lärande. Det självständiga läsandet stimuleras av det gemensamma och vice versa. I Läsresan kombineras helords- och ljudmetoden, vilket har visat sig vara en framgångsrik metod för elevers läsutveckling. Helordsläsning i läsebokens gemensamma läsning och ljudning på sin nivå, i Läsresans nivåböcker.

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag. Redan i förskoleklass ingår t.ex. enkla faktatexter. Denna variation av texter skapar också en nyfikenhet och förväntan hos eleverna – ”Vad får jag läsa om i nästa kapitel?”

Utgivningsplan

Läsresan för åk 2 och 3 utkommer våren 2020.

Skrivandet tar avstamp i texttypen

I arbetsboken för förskoleklass ligger fokus på att öva och befästa bokstav och ljud. I Läsresans arbetsbok åk 1 arbetar dina elever vidare med den typ av text de just läst i läseboken. Utifrån en enkel modelltext får eleverna lära om texttypens språkliga drag och sedan öva att planera och skriva sin egen text. Är texten i läseboken en vers, poetisk text, så får dina elever öva att skriva just verser.

Webben – det är här resan börjar

Att i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer och lyssna på den medryckande inläsningen – det är den bästa start på läsningen som du kan ge dina elever. Lyssna igen och låt alla följa med i markeringen av texten. Läs tillsammans – körläsning, ekoläsning, dramaläsning …

Upprepad läsning är en framgångsmetod! Dina elever har tillgång till läsebokens texter och alla nivåböcker i sin elevwebb. Öva i skolan, öva hemma, öva mera!

Vad säger lärarna om Läsresan?

Jessica Ekman, Kalmarsundsskolan

”Det här är precis det jag letat efter för min förskoleklass. Tänk att få med så många delar i ett och samma läromedel: högläsning, ordkunskap och fonologisk träning. Fantastiskt!”

Susanne Gagné Herrlin, Hästöskolan

”Om fokus på bokstavsarbetet ligger i förskoleklass skulle jag i åk 1 kunna lägga mer tid på läsningen. Öva att läsa med flyt och laborera med ord och deras uppbyggnad.”

Emma Colegate , Hässelby Villastads skola

”Bra med bara en nivå på texten i läseboken! Faktatexterna Hajar och Djurens rekord kommer att bli populära i förskoleklass.”

Artiklar 6-10 av 14

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Läsresan 1 läsebok åk 1
  Läsresan 1 läsebok åk 1
  140,00 kr
 2. Läsresan 1 arbetsbok åk 1
  Läsresan 1 arbetsbok åk 1
  110,00 kr
 3. Läsresan 1 webb åk 1
  Läsresan 1 webb åk 1
  995,00 kr
 4. Läsresan 1 lärarhandledning åk 1
  Läsresan 1 lärarhandledning åk 1
  555,00 kr
 5. Läsresan 1 Paket åk 1
  Läsresan 1 Paket åk 1
  2698,00 kr

Artiklar 6-10 av 14

Page
per page
Sätt fallande sortering