Alla läromedel

För dig som söker ett läromedel som stärker din undervisning! Våra läromedel erbjuder hög kvalitet, både pedagogisk och känslomässig - Du kan känna trygghet i att läromedlet följer läroplanen och är lätt att använda både för dig och eleverna. Den tydliga strukturen som kännetecknar våra läromedel gör att eleverna känner igen sig, vilket ger självförtroende. Alla Majemas läromedel är framtagna av meriterade, erfarna läromedelsförfattare och är noga beprövade av lärare och elever.
Majema erbjuder både basläromedel och arbetsböcker i olika ämnen. Vår ledstjärna i framtagandet av läromedel är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand! Alla våra läromedel ska vara tilltalande i sin layout med tydliga, inspirerande illustrationer. Bilderna är oftast ett stöd till uppgifterna vilket gör elevernas arbete mer motiverande och lustfyllt.

Allt du behöver för din undervisning

Oavsett om du är en mycket erfaren lärare eller relativt ny i yrket så är en tydlig lärarhandledning det bästa pedagogiska verktyg man kan ha! Med färdiga lektionsplaneringar och tips, bedömningsstöd, hur arbetsgången ser ut, vad som står i LGR 11 och vilket syftet är med uppgifterna, allt detta hittar du i våra lärarhandledningar.

Till Majemas basläromedel i svenska, matematik och engelska finns allt du behöver för att genomföra din undervisning, lättillgängligt och strukturerat. Att variera lektionerna med olika aktiviteter är framgångsrikt och det får du hjälp med i handledningarna! Det finns massor av kopieringsunderlag som följer området man jobbar med. Lärarhandledningarna är luftigt skrivna, innehållet är lätt att ta till sig – du sparar tid!

Kombinera tryckta läromedel med digitala

Våra digitala läromedel väcker lust att lära, ger stöd till din undervisning och håller samma höga kvalitet som våra tryckta böcker. Det finns ett webbstöd för läraren - en lärarwebb – som är utvecklad specifikt för varje enskilt läromedel. Flera av våra lärarwebbar kompletteras även med en elevwebb.
Vi är övertygade om att det tryckta och det digitala kan gå hand i hand. Det viktiga är att eleven får stöd i sitt lärande genom ett anpassat och strukturerat material.

Provexemplar

Innan det är dags för dig och arbetslaget att beställa ett läromedel så vill ni naturligtvis analysera och utvärdera olika material. Vi ger flera möjligheter till detta. Det går att hämta provkapitel, både tryckta och digitala. Vi erbjuder lådor med läromedel till påseende och vi skickar gärna friex så att du och kollegorna kan bläddra.

Läs mer Visa mindre

Ska du byta läromedel i höst?

Boka vår populära Majemalåda till påseende - en fullmatad låda med våra storsäljande titlar, kalendrar och nyheter och bläddra i våra böcker i lugn och ro. Eller välj att enbart få läromedel från någon av serierna Läsresan eller Mitt i prick. Helt kostnadsfritt såklart!

Läs mer