Mitt i prick FK grundbok

Mitt i prick FK är en introduktion till matematiken och dess olika begrepp. Genom att kombinera grundbokens uppgifter med aktiviteter, spel och praktiska övningar från lärarhandledningen, utvecklar ni de matematiska förmågorna tillsammans.

77,00 kr
I lager

Mitt i prick matematik för förskoleklass – här får dina elever möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt. Sidorna i boken är tydliga med varierade uppgifter och lekfulla illustrationer, allt för att stödja eleverna i deras matematiska förståelse. Genom att kombinera grundbokens uppgifter med aktiviteter, spel och praktiska övningar från lärarhandledningen, utvecklar ni de matematiska förmågorna tillsammans.

Ur innehållet:

 • Lika många, fler, färre
 • Dela lika
 • Hälften av helhet och antal
 • Längd, vikt, volym, tid
 • Mönster
 • Symmetri
 • Geometriska figurer och kroppar
 • Tal och antal 0–10
 • Uppdelning av antal
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Tolka enkla koder


Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

 • Årskurs: FK - basläromedel
 • Beställnr: 466
 • ISBN: 978-91-88359-00-1

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK

Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK

Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.