Mitt i prick 2A grundbok

Mitt i prick 2A innehåller mycket färdighetsträning men har även fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion.

102,00 kr
I lager

Mitt i prick 2A är ett heltäckande läromedel med en tydlig arbetsgång. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Här får ni tillgång till en samtalsbild med en tillhörande berättelse vilket blir en bra utgångspunkt för att diskutera matematiken. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mera utmaning.

Mitt i prick 2A innehåller, utöver den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Boken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ur innehållet:

 • Taluppfattning 0–100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–100
 • Multiplikation tabell 0–5 samt 10
 • Delnings- och innehållsdivision
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Algebra
 • Talsymboler från förr
 • Talföljder och mönster
 • Rektanglar och månghörningar
 • Geometriska figurer och kroppar
 • Förstora och förminska
 • Spegelsymmetri
 • ProgrammeringPaketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3. 

 • Årskurs: 2 - basläromedel
 • Beställnr: 478
 • ISBN: 978-91-87011-94-8
 • Produktstorlek: 152 sidor, 215x239, limbunden

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Vi repeterar talen 0 till 100
• Jämföra talen 0 till 100
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi repeterar addition – först upp till 10
• Vi repeterar subtraktion – först ner till 10
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera ental
• Addition – först upp till helt tiotal
• Subtrahera ental
• Subtraktion – först ner till helt tiotal
• Vi lär oss multiplikation
• Tabellerna 2–5 och 10
• Räknehändelser- multiplikation och division
• Flera räknesätt
• Multiplicera med 1 och 0
• Division – dela lika
• Innehållsdivision
• Vi skriver division
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i multiplikation
• Algebra
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder och mönster
o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Månghörningar
• Rektanglar
• Geometriska figurer
• Tredimensionella kroppar
• Två– och tredimensionella objekt
o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Förstora och förminska
• Från olika håll
o ”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

• Spegelsymmetri
o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING
• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”